Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne:

• Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu;

• Wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie