Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC):

• Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie