Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmującej onkologiczne pakiety diagnostyczne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmującej onkologiczne pakiety diagnostyczne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmującej onkologiczne pakiety diagnostyczne:

Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych –pakiety diagnostyczne – diagnostyka wstępna

DW1
- diagnostyka wstępna – białaczki ostre i przewlekłe
- diagnostyka wstępna – nowotwory skóry – czerniak

DW2
- diagnostyka wstępna – chłoniaki
- diagnostyka wstępna – nowotwory głowy i szyi – krtani i gardła
- diagnostyka wstępna – nowotwory głowy i szyi – pozostałe
- diagnostyka wstępna – nowotwory jajników i jajowodów
- diagnostyka wstępna – nowotwory jąder
- diagnostyka wstępna – nowotwory pęcherza moczowego
- diagnostyka wstępna – nowotwory prącia
- diagnostyka wstępna – mięsaki tkanek miękkich

DW3
- diagnostyka wstępna – nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego
- diagnostyka wstępna – nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego
- diagnostyka wstępna – nowotwory klatki piersiowej
- diagnostyka wstępna – nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne
- diagnostyka wstępna – nowotwory nerek
- diagnostyka wstępna – szpiczak

DW4
- diagnostyka wstępna – chłoniaki skórne
- diagnostyka wstępna – nowotwory piersi
- diagnostyka wstępna – nowotwory tarczycy

DW5
- diagnostyka wstępna – nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego – wątroby i trzustki
- diagnostyka wstępna – nowotwory gruczołu krokowego
- diagnostyka wstępna – mięsaki kości

DW6
- diagnostyka wstępna – nowotwory centralnego układu nerwowego

Świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych –pakiety diagnostyczne – diagnostyka wstępna

DW1
- diagnostyka pogłębiona – białaczki ostre i przewlekłe
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory tarczycy

DW2
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory piersi
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory skóry – czerniak
-  diagnostyka pogłębiona – szpiczak

DW3
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory głowy i szyi – krtani i gardła
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory głowy i szyi – pozostałe
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego – wątroby i trzustki
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory klatki piersiowej
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory macicy, szyjki macicy i inne ginekologiczne
-  diagnostyka pogłębiona – nowotwory nerek
-  diagnostyka pogłębiona – nowotwory pęcherza moczowego
- diagnostyka pogłębiona – mięsaki tkanek miękkich

DW4
-  diagnostyka pogłębiona – chłoniaki
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory prącia
- diagnostyka pogłębiona – mięsaki kości

DW5
- diagnostyka pogłębiona – chłoniaki skórne
- diagnostyka pogłębiona – nowotwory gruczołu krokowego.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

pdfObwieszczenie