Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97):

• L94 Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.

• PZL12 Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.

• L97 Przeszczepienie nerki i trzustki.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie