Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD):

• Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

Przedmiotowe świadczenia identyfikowane są kodami ICD-9: 37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora oraz 37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, dla których określono dodatkowe warunki realizacji w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Jest to nowe świadczenie gwarantowane, które od 1 kwietnia 2019 r. zostało ujęte w charakterystyce jednorodnej grupy (JGP) E34 Wszczepienie / wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego.

Taryfa odnosi się wyłącznie do procedury związanej ze wszczepieniem lub wymianą S-ICD. Pokrycie kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, może mieć miejsce poprzez dosumowanie istniejących produktów rozliczeniowych (z katalogu świadczeń do sumowania) dedykowanych usunięciu elektrod (5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod, 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań) oraz dodatkową refundację osobodni ponad liczbę dni pobytu finansowaną JGP, tj. >7 dni.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie