Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach nowego modelu opieki na 3 poziomach referencyjnych, wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów dla poszczególnych poziomów zaproponowano:

    • I poziom referencyjny - odpłatność za świadczenia w postaci miesięcznej stawki kapitacyjnej za pacjenta objętego opieką.
    • II i III poziom referencyjny - zwiększenie taryf dla aktualnych produktów rozliczeniowych w istniejących zakresach.

Celem wprowadzanych zmian systemowych jest odciążenie poziomu III wraz z jednoczesnym promowaniem poziomu I i II.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

pdfObwieszczenie