Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w  sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży traci ważność.

Względem Obwieszczenia z dnia 10 października 2019 r. zmieniono sposób płatności za świadczenia udzielane w ramach I poziomu referencyjnego opieki, zastępując miesięczną stawkę na pacjenta miesięcznym ryczałtem na ośrodek z jednym zespołem terapeutycznym, zgodnie z Opinią Rady ds. Taryfikacji z 28 listopada br.

Ponadto wszystkie taryfy zostały przeliczone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2018 r., tj. 10,35 zł.

pdfObwieszczenie