Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia, stanowiącej załącznik do obwieszczenia

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia, stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia:

• PZN01 Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN02 Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN03 Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN04 Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia.

pdfObwieszczenie