Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych finansowanych w ramach JGP sekcji S:

• Hospitalizacja do brachyterapii (nowy produkt)
• Hospitalizacja jednodniowa do brachyterapii (nowy produkt)
• Zakwaterowanie do brachyterapii (nowy produkt)
• Hospitalizacja hematologiczna u dorosłych (5.08.05.0000170)
• Hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci (5.08.05.0000174)
• Hospitalizacja jednodniowa do 6 godzin (nowy produkt)
• Hospitalizacja jednodniowa powyżej 6 godzin (nowy produkt)
• Hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych (5.08.05.0000171)
• Porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii – kompleksowa (nowy produkt)
• Porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii – podstawowa (nowy produkt)
• Hospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż. (5.52.01.0001504)
• Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż. - w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej (5.52.01.0001499)
• Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż. (5.52.01.0001440)
• Hospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii (nowy produkt)
• Zakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii (5.07.01.0000048)

pdfObwieszczenie