Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób układu krwiotwórczego

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób układu krwiotwórczego

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób układu krwiotwórczego finansowanych w ramach JGP sekcji S oraz sekcji PZ:

• S01 Intensywne leczenie ostrych białaczek > 17 r.ż.
• S02 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 10 dni
• S03 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia
• S04 Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni
• S05 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 10 dni
• S06 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia
• S07 Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni
• S21 Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych*
• S22 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA*
• S23 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego*
• PZS01 Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych< 18 r.ż. *
• PZS02 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od rodzeństwa identycznego w HLA < 18 r.ż. *
• PZS03 Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy alternatywnego < 18 r.ż. *

pdfObwieszczenie