Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru radioterapii chorób nowotworowych

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru radioterapii chorób nowotworowych
Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych związanych z radioterapią chorób nowotworowych w zakresie brachyterapii i teleradioterapii:

•    Brachyterapia 3D "real time" (nowy produkt)
•    Brachyterapia śródtkankowa/śródmaciczna w oparciu o planowanie 3D - aplikacje wielorazowe z podaniem jednej frakcji w trakcie jednej aplikacji (nowy produkt)
•    Brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji (nowy produkt)
•    Brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3d (boost) (nowy produkt)
•    Brachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D (nowy produkt)
•    Brachyterapia wewnątrzprzewodowa oparta na planowaniu 3D w oparciu o CT (nowy produkt)
•    Brachyterapia śródoperacyjna (nowy produkt)
•    Brachyterapia pooperacyjna dopochwowa w oparciu o planowanie 3D (nowy produkt)
•    Brachyterapia oparta o planowanie 2D
•    Teleradioterapia
•    Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)
•    Teleradioterapia 3D - całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (nowy produkt)
•    Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)
•    Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki
•    Teleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją (nowy produkt)
•    Teleradioterapia paliatywna frakcjonowana (nowy produkt)
•    Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym 2D
•    Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym 3D
•    Teleradioterapia stereotaktyczna
•    Powtórne planowanie (nowy produkt statystyczny)

pdfObwieszczenie