Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Obwieszczenie dotyczy taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne:

·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap I
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap II
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap III
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona, etap I
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona, etap II
·         Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia
·         Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia

 pdfObwieszczenie