Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej.

Obwieszczenie dotyczy taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej:

 • 03.4659.033.02       Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu
                               przedsionków;

 • 03.4657.033.02       Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem
                               operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla;

 • 03.4601.033.02       Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;

 • 03.4602.033.02       Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18;

 • 03.4603.033.02       Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

 • 03.4604.033.02       Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z
                               użyciem zestawów zamykających;

 • 03.4605.033.02       Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

 pdfObwieszczenie

 pdfInformacja