Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy, w zakresie leczenia szpitalnego

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy (JGP: H31E–H33,H41–H43 oraz PZH03-PZH07), w zakresie leczenia szpitalnego.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń:

 • • PZH03 Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż.


 • • PZH04 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż.


 • • PZH05 Średnie zabiegi na kończynie dolnej < 18 r.ż.


 • • PZH06 Duże zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż.


 • • PZH07 Średnie zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż.


 • • H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy> 65 r.ż.


 • • H31F Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy< 66 r.ż.


 • • H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy;


 • • H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej


 • • H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna;


 • • H42 Duże zabiegi na kończynie górnej;


 • • H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej. pdfObwieszczenie