Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń:

  • • L09 Małe zabiegi nerek


  • • L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym


  • • L30 Małe zabiegi pęcherza moczowego


  • • L31 Radykalna prostatektomia – zabieg laparoskopowy


  • • L45 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;


  • • L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;


  • • L104 Inne procedury w zakresie układu moczowo – płciowego. pdfObwieszczenie