Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru reumatologii:

 • ·      H86 Choroby tkanek miękkich

  ·      H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej

  ·      H88 Choroby infekcyjne kości i stawów

  ·      H89 Choroby niezapalne kości i stawów

  ·      H96C Układowe choroby tkanki łącznej

  ·      H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni

  ·      H98 Krystalopatie

  ·      H90 Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni

  oraz dodanych nowych pozycji:

  ·         Diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym

  ·         Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym

  ·         Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie krótkiej hospitalizacji

 pdfObwieszczenie