Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego. Taryfy dotyczą świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej identyfikowane kodami procedur wg. ICD-9:
  • ·        41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,
  • ·        41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego

 pdfObwieszczenie