Obwieszczenie prezesa agencji oceny technologii medycznych i taryfikacji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń  z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
  • Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży,
  • Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich,
  • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
  • Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
  • Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,
  • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 pdfObwieszczenie