Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Obwieszczenie dotyczy taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

 • 5.15.00.0000173 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych (pow. 16 godzin);
 • 5.15.00.0000232 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie od 8 do 16 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych;
 • 5.15.00.0000233 - osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie poniżej 8 godzin na dobę metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych.

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Obwieszczenie dotyczy taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne:

·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap I
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap II
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa, etap III
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona, etap I
·         Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona, etap II
·         Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia
·         Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej.

Obwieszczenie dotyczy taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących operacje wad serca i aorty piersiowej:

 • 03.4659.033.02       Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu
                               przedsionków;

 • 03.4657.033.02       Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem
                               operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla;

 • 03.4601.033.02       Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;

 • 03.4602.033.02       Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18;

 • 03.4603.033.02       Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

 • 03.4604.033.02       Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z
                               użyciem zestawów zamykających;

 • 03.4605.033.02       Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka.

 pdfObwieszczenie

 pdfInformacja

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń:

 • • Noworodek wymagający normalnej opieki  


 • • Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni;


 • • Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni;;


 • • Noworodek wymagający intensywnej terapii;


 • • Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki;  


 • • Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki; 


 • • Noworodek wymagający szczególnej opieki; 


 • • Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru.   pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy, w zakresie leczenia szpitalnego

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi w zakresie kończyn i miednicy (JGP: H31E–H33,H41–H43 oraz PZH03-PZH07), w zakresie leczenia szpitalnego.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń:

 • • PZH03 Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż.


 • • PZH04 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż.


 • • PZH05 Średnie zabiegi na kończynie dolnej < 18 r.ż.


 • • PZH06 Duże zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż.


 • • PZH07 Średnie zabiegi na kończynie górnej < 18 r.ż.


 • • H31E Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy> 65 r.ż.


 • • H31F Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy< 66 r.ż.


 • • H32 Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy;


 • • H33 Średnie zabiegi na kończynie dolnej


 • • H41 Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna;


 • • H42 Duże zabiegi na kończynie górnej;


 • • H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej. pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń:

 • • L09 Małe zabiegi nerek


 • • L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym


 • • L30 Małe zabiegi pęcherza moczowego


 • • L31 Radykalna prostatektomia – zabieg laparoskopowy


 • • L45 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;


 • • L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego;


 • • L104 Inne procedury w zakresie układu moczowo – płciowego. pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru reumatologii:

 • ·      H86 Choroby tkanek miękkich

  ·      H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej

  ·      H88 Choroby infekcyjne kości i stawów

  ·      H89 Choroby niezapalne kości i stawów

  ·      H96C Układowe choroby tkanki łącznej

  ·      H96D Układowe choroby tkanki łącznej > 3 dni

  ·      H98 Krystalopatie

  ·      H90 Zapalenia stawów i układowe choroby tkanki łącznej wymagające intensywnego leczenia > 10 dni

  oraz dodanych nowych pozycji:

  ·         Diagnostyka podstawowa wykonywana w trybie ambulatoryjnym

  ·         Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie ambulatoryjnym

  ·         Diagnostyka pogłębiona wykonywana w trybie krótkiej hospitalizacji

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmujących biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego. Taryfy dotyczą świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej identyfikowane kodami procedur wg. ICD-9:
 • ·        41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego,
 • ·        41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących choroby wewnętrzne. Dotyczy ono poniższych grup JGP:
 • ·        A45 Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
 • ·        A87 Inne choroby układu nerwowego
 • ·        E52 Zaawansowana niewydolność krążenia
 • ·        E53G Niewydolność krążenia
 • ·        E56 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • ·        E57 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • ·        E59 Nagłe zatrzymanie krążenia
 • ·        E61 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • ·        E62 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
 • ·        E71 Omdlenie i zapaść
 • ·        E73 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
 • ·        E77 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
 • ·        E88 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • ·        E89 Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna
 • ·        K26 Zaburzenia wodno – elektrolitowe
 • ·        K27 Zaburzenia odżywiania
 • ·        K28E Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż.
 • ·        K28F>18 r.ż. Wrodzone wady metaboliczne >18 r.ż. < 66 r.ż.
 • ·        K28F < 18 r.ż. Wrodzone wady metaboliczne < 18 r.ż.
 • ·        K34 Cukrzyca bez powikłań
 • ·        K35 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne
 • ·        K37 Cukrzyca ze stanami hiperglikemicznymi
 • ·        K59 Inne choroby układu wydzielania wewnętrznego
 • ·        Q66 Choroby naczyń
 • ·        T07 Leczenie zachowawcze urazów

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie prezesa agencji oceny technologii medycznych i taryfikacji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń  z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
 • Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich,
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży,
 • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
 • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży;
 • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny;
 • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny.

 pdfObwieszczenie


Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.


W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 • Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym,
 • Świadczenia w hospicjum domowym,
 • Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci,
 • Porada w poradni medycyny paliatywnej,
 • Perinatalna opieka paliatywna.

 pdfObwieszczenie


Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze chorób zakaźnych i alergii.


W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze chorób zakaźnych i alergii.

 pdf Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

 • Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, utworzony został nowy produkt rozliczeniowy: Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ww. produkt widnieje w katalogu NFZ od 1 lipca 2019 r. i dedykowany jest świadczeniom stacjonarnym oraz całodobowym w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu, a jego wartość punktowa wynosi 15.

Mając na uwadze, że wyniki analizy kosztów przeprowadzonej w Agencji są zbliżone do aktualnej, obowiązującej od 1 lipca bieżącego roku wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia, proponuje się pozostawienie taryfy na tym poziomie.

Taryfa została ustalona w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe oraz w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci, we wszystkich szpitalach pediatrycznych oraz pozostałych, które realizują rocznie powyżej 5000 hospitalizacji <18 r.ż. (z wyłączeniem grupy N20):

 • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – I stopień;
 • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – II stopień;
 • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – III stopień.

Taryfy odnoszą się do dziennego ryczałtu na funkcjonowanie Zespołu, a ich zróżnicowanie uzależnione jest od liczby hospitalizowanych pacjentów poniżej 18 r.ż. (z wyłączeniem JGP N20).

 • I stopień - szpitale ≥20 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie – współczynnik korygujący 1,5x,
 • II stopień - szpitale w przedziale ≥7 000 <20 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie,
 • III stopień - szpitale <7 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie – współczynnik korygujący 0,5x.

We współpracy z ekspertami klinicznymi określono standardowy składu Zespołu Leczenia Bólu u Dzieci, tj.: 1 etat lekarski i 4 etaty pielęgniarskie, przypadające średnio na 15 000 hospitalizacji, dedykowane wyłącznie specjalistycznej opiece związanej z eliminowaniem bólu u pacjentów (głównie ostrego), pozostające w gotowości przez 365 dni w roku. Ze względu na ewolucyjny charakter świadczenia, w przyszłości skład Zespołu może ulegać modyfikacjom.

Zastosowane współczynniki mają za zadanie zróżnicowanie poziomu refundacji ze względu na potencjalne obciążenie zespołu. W przypadku szpitali grupy I rekomendowane byłoby poszerzenie składu zespołu o przedstawicieli innych grup zawodowych, w ramach zaproponowanego ryczałtu, np. psychologów, rehabilitantów, a w przypadku szpitali grupy III – dostosowanie składu zespołu do zmniejszonych potrzeb (½ etatu lekarskiego + 2 etaty pielęgniarskie). W przypadku szpitali grupy III całodobowa dostępność zespołu nie byłaby wymagana.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży w ramach nowego modelu opieki na 3 poziomach referencyjnych, wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów dla poszczególnych poziomów zaproponowano:

  • I poziom referencyjny - odpłatność za świadczenia w postaci miesięcznej stawki kapitacyjnej za pacjenta objętego opieką.
  • II i III poziom referencyjny - zwiększenie taryf dla aktualnych produktów rozliczeniowych w istniejących zakresach.

Celem wprowadzanych zmian systemowych jest odciążenie poziomu III wraz z jednoczesnym promowaniem poziomu I i II.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w  sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 10 października 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży traci ważność.

Względem Obwieszczenia z dnia 10 października 2019 r. zmieniono sposób płatności za świadczenia udzielane w ramach I poziomu referencyjnego opieki, zastępując miesięczną stawkę na pacjenta miesięcznym ryczałtem na ośrodek z jednym zespołem terapeutycznym, zgodnie z Opinią Rady ds. Taryfikacji z 28 listopada br.

Ponadto wszystkie taryfy zostały przeliczone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2018 r., tj. 10,35 zł.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia, stanowiącej załącznik do obwieszczenia

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia, stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych związanych z chirurgią noworodka i niemowlęcia:

• PZN01 Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN02 Duże zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN03 Średnie zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia
• PZN04 Małe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:

• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0–40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg skali Glasgow;
• Osobodzień pobytu weterana poszkodowanego w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL; • Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do ukończenia 3 roku życia lub dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. „osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania”, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt. Koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 30,08 zł.

Dodatkowo, w przypadku produktów do sumowania, związanych z żywieniem dojelitowym, pozajelitowym kompletnym lub częściowym, proponuje się przyjęcie wycen analogicznie i w wysokościach jak w katalogu świadczeń do sumowania w rodzaju leczenie szpitalne (108 PLN w przypadku żywienie dojelitowego, 108 PLN w przypadku żywienia pozajelitowego częściowego oraz 216 PLN w przypadku całkowitego żywienia pozajelitowego).

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze z katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej były przedmiotem taryfikacji w 2018 r. Bieżąca aktualizacja taryf świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne na opiekę długoterminową, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zwłaszcza kosztów osobowych, których nie dało się przewidzieć na etapie ustalania taryfy obecnie obowiązującej.

Ponadto Prezes Agencji, w ślad za Radą ds. Taryfikacji, uważa za zasadne utrzymanie stopniowego wprowadzania taryf, wzorem poprzedniego Obwieszczenia z 15 marca 2018 r., i uzyskanie ostatecznej taryfy w roku 2022.

pdfObwieszczenie

 

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD):

• Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD).

Przedmiotowe świadczenia identyfikowane są kodami ICD-9: 37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora oraz 37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, dla których określono dodatkowe warunki realizacji w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Jest to nowe świadczenie gwarantowane, które od 1 kwietnia 2019 r. zostało ujęte w charakterystyce jednorodnej grupy (JGP) E34 Wszczepienie / wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego.

Taryfa odnosi się wyłącznie do procedury związanej ze wszczepieniem lub wymianą S-ICD. Pokrycie kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, może mieć miejsce poprzez dosumowanie istniejących produktów rozliczeniowych (z katalogu świadczeń do sumowania) dedykowanych usunięciu elektrod (5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod, 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań) oraz dodatkową refundację osobodni ponad liczbę dni pobytu finansowaną JGP, tj. >7 dni.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie

 

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: chirurgiczne leczenie otyłości.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: chirurgiczne leczenie otyłości.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne - chirurgiczne leczenie otyłości:

• F14 Chirurgiczne leczenie otyłości.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego – oksygenacja hiperbaryczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego – oksygenacja hiperbaryczna.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego – oksygenacja hiperbaryczna:

• Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u 1 pacjenta) – z zapewnieniem 24h dostępności;

• Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u 1 pacjenta) – bez zapewnienia 24h dostępności.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC):

• Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne:

Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków

• Wariant 1 - Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla

Wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego;

Wariant 2 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem zastawki mechanicznej lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

Wariant 3 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograft, konduit naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego;

Wariant 4 - operacje typu "Norwood";

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

•  Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ≥ 18 lat

Wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

• Wariant 2 -zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej;

Wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej;

Wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII);

• Wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych;

Wariant 6a - zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości mniejszej od zastawki biologicznej aortalnej**;

• Wariant 6b – zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości większej od zastawki biologicznej aortalnej**;

•  Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego ≥ 18 lat;

•  Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego ≥ 18 lat z IZW lub ≥ 80 lat;

•  Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym <18 r.ż.

• Wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej <18 lat;

• Wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej <18 lat;

Wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej <18 lat;

Wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII) <18 lat;

• Wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych <18 lat;

Wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów) <18 lat;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego <18 lat;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego <18 lat z IZW;

•  Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

• Wariant 1 -przeznaczyniowe (TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej;

• Wariant 2 - przezkoniuszkowe (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej;

Wariant 3 - przeznaczyniowe wszczepienie zastawki t. płucnej;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi lub ≥ 80 lat;


Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przez skórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

• Wariant 1 - przezskórny zabieg naprawczy bez użycia zestawów zamykających oraz ocena bezpośrednia efektu hemodynamicznego i anatomicznego;

• Wariant 2 - zabieg zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca przy użyciu zestawów zamykających;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami * lub <1 lat

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka;

• Wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi lub ≥ 80 lat.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1958).

**Nowy produkt rozliczeniowy zaproponowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Taryfikacji oraz Prezesa AOTMiT

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: neuromodulacja krzyżowa.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: neuromodulacja krzyżowa.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne - neuromodulacja krzyżowa:

• Neuromodulacja I etap (Wszczepienie elektrody testowej);

• Neuromodulacja II etap (Wszczepienie stymulatora na stałe).

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97).

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97).

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: przeszczepienie nerki lub nerki z trzustką (identyfikowane produktami rozliczeniowymi NFZ: JGP L94, PZL12 i L97):

• L94 Przeszczepienie nerki > 17 r.ż.

• PZL12 Przeszczepienie nerki < 18 r.ż.

• L97 Przeszczepienie nerki i trzustki.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie