Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”.

Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji opublikowane zostało Obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. porady lekarskiej diagnostycznej w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt

Na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 89,91 zł.

pdfObwieszczenie