Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego..

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia – w tym:

 • Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia – leczenie w OINK
 • Zapalenie wsierdzia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Nagłe zatrzymanie krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż
 • Inne choroby układu krążenia < 1 r.ż. albo < 18 r.ż. z pw
 • Inne choroby układu krążenia > 0 r.ż. i < 18 r.ż
 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż
 • Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą rekomenduje:

  1. w grupie E50 – z uwagi na znaczną heterogenność leczonych pacjentów, a przez to znaczne różnice kosztowe, podjęcie prac nad sposobem rozliczania tych świadczeń w sposób analogiczny do metodyki TISS-28 (ang. Therapeutic Intervention Scoring System),
  2. w grupie E55 – usunięcie jej z katalogu świadczeń przeznaczonych dla oddziałów kardiologicznych,
  3. w grupie E72 – ustalenie katalogu procedur do wykonania w trakcie pobytu koniecznych do rozliczenia grupy i ustalenie minimalnego czasu pobytu pacjenta w oddziale (nie mniej niż 48h).

  *Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie