Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym – w tym:
  • Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym
  • Udar mózgu – leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym
  • Ponadto Prezes Agencji rekomenduje:

  • Rozważenie wydzielenia z grupy JGP A48 grupy dedykowanej dla kompleksowego leczenia udarów krwotocznych, z którymi wiąże się inne spektrum kosztów;
  • Określenie dolnego poziomu wskaźnika procentowego stosowania leczenia trombolitycznego, jako warunku kontraktowania oddziału leczenia udarów, co miałoby spełniać rolę wskaźnika jakościowego w zakresie realizacji standardu terapeutycznego;
  • Monitorowanie spełniania wymagań w zakresie standardu zatrudnienia na oddziałach leczenia udarów.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne. ( Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.)

    pdfObwieszczenie