Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

 • Zabiegi w zakresie żołądka i dwunastnicy – w tym:
 • Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
 • Ponadto Prezes Agencji rekomenduje:

 • Przesunięcie procedury 44.94 Usunięcie balonu żołądkowego do grupy o niższej wycenie (np. F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego o wycenie 11 pkt), gdyż w znaczący sposób odstaje, zarówno pod względem medycznym, jak i kosztowym, od pozostałych procedur rozliczanych w grupie F12.
 • Monitorowanie wykonania procedury 44.29 Pyloroplastyka – inne w grupie F34 i jej ewentualne usunięcie z charakterystyki tej grupy.
 • Monitorowanie ewentualnych zmian kosztów hospitalizacji w grupie F12 po usunięciu z niej procedur bariatrycznych.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie