Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia:

  • Dializa otrzewnowa
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego dla rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie*.

    * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 11,43 PLN

    pdfObwieszczenie