OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Na podstawie art. 31lb ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 581 z późn. zm.), ustala się na dzień 13 września 2016 r. taryfy świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

pdfObwieszczenie