Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zgodnie z trendami światowymi dot. zmiany modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w kierunku rozszerzenia opieki środowiskowej przyjęto wysokości taryf, które w swoim założeniu mają przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Obecnie obowiązujące wyceny punktowe świadczeń ustalone przez NFZ zostały zwiększone o:

  • 20% w przypadku oddziałów dziennych i oddziałów dziennych rehabilitacyjnych,
  • 25% w przypadku świadczeń związanych z opieką środowiskową,
  • 10% w przypadku świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci,
  • 5% w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnych.
  • Taryfy zostały ustalone względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez NFZ w umowach z rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

    pdfObwieszczenie