Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla czterech świadczeń obejmujących:

  • Osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym
  • Osobodzień w hospicjum domowym
  • Osobodzień w hospicjum domowym dla dzieci
  • Porada w poradni medycyny paliatywnej
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj osobodzień w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

    Koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 56,19 zł.

    pdfObwieszczenie