Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne. Obwieszczenie obejmuje taryfy dla następujących świadczeń: Zabiegi endowaskularne – w tym:

 • Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
 • Zabiegi endowaskularne. 2. i 3. Grupa
 • Zabiegi endowaskularne. 4. Grupa
 • Zabiegi endowaskularne. 5 Grupa
 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych, Świadczenia w zakresie kardiologii interwencyjnej – w tym:

 • OZW – diagnostyka inwazyjna
 • OZW – leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni
 • OZW – leczenie inwazyjne
 • OZW – leczenie inwazyjne >7 dni i z chorobami współistniejącymi
 • OZW > 69 r.ż. lub z pw
 • OZW – leczenie zachowawcze
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu
 • Angioplastyka wieńcowa balonowa
 • Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
 • Świadczenia w zakresie kardiologii zachowawczej – w tym:

 • Zaawansowana niewydolność krążenia
 • Niewydolność krążenia
 • Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. 70 r.ż. bez pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
 • Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. 70 r.ż. bez pw
 • Choroby zastawek serca > 17 r.ż
 • Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż
 • Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna (hospitalizacja jednodniowa)
 • Terapia z zastosowaniem automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji (Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego) Terapia resynchronizująca (Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.) Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie