Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla świadczeń obejmujących zabiegi finansowane w ramach grupy JGP A22: Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym:

  • 03.091 Laminektomia odbarczająca
  • 03.092 Laminotomia odbarczająca
  • 03.093 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
  • 03.094 Foraminotomia
  • 03.099 Odbarczenie kanału kręgowego – inne
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 52 ZŁ.

    pdfObwieszczenie