Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla 7 świadczeń z dziedziny okulistyki (w tym trzech nowoutworzonych):

 • Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny w tym wieloproceduralne,
 • Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne,
 • Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny w tym wieloproceduralne,
 • Zabiegi z wykonaniem fakowitrektomii, w tym wieloproceduralne,
 • Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
 • Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
 • Leczenie melfalanem siatkówczaka oka
 • W przypadku pierwszych sześciu świadczeń taryfy obejmują także koszt porady kwalifikacyjnej z niezbędnymi badaniami oraz kontroli po wykonaniu zabiegu w terminie do 2 tygodni od wypisania pacjenta ze szpitala.

  Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 52 ZŁ.

  pdfObwieszczenie