Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne..

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę świadczenia „Teleradioterapia stereotaktyczna”, obejmującego procedury:

  • „92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)”,
  • „92.312 Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)”,
  • „92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT)”,
  • „92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) – fotony”
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 52 ZŁ.

    pdfObwieszczenie