Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Obwieszczenie obejmuje dwie taryfy dla świadczeń gwarantowanych obejmujących hemodializę:

  • Hemodializa – świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym,
  • Hemodializa – świadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru oraz z dostępem do oddziału nefrologii lub o profilu nefrologicznym.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach na świadczenia kontraktowane odrębnie.*

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 11,43 ZŁ.

    pdfObwieszczenie