Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla dwóch produktów rozliczeniowych (w tym pierwszy z nich został nowo wyodrębniony):

  • Zabiegi w zaburzeniach statyki narządu rodnego z użyciem materiału syntetycznego,
  • Zabiegi w nietrzymaniu moczu.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 52 ZŁ.

    pdfObwieszczenie