Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla nowoutworzonego produktu rozliczeniowego „Chirurgiczne leczenie otyłości" w ramach świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie otyłości (w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi). Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

* NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 52 ZŁ.

pdfObwieszczenie