Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 3 nowych produktów rozliczeniowych realizowanych w trybie ambulatoryjnym:

 • Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)
 • Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego
 • Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu rozliczeniowego w leczeniu szpitalnym.*

  W przypadku, gdy pacjent wymaga hospitalizacji powinna być ona rozliczana odpowiednim produktem z katalogu 1b JGP.

  Przewidziano także możliwość rozliczania znieczulenia u dzieci produktem z katalogu 1c JGP, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ.

  * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO W LECZENIU SZPITALNYM RÓWNA JEST 52 ZŁ.

  pdfObwieszczenie