Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 2 nowych produktów rozliczeniowych:

  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I
  • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ na świadczenia kontraktowane odrębnie.* Wycena została zróżnicowana w zależności od kosztu stosowanego do badania radiofarmaceutyku.

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 11,43 ZŁ.

    pdfObwieszczenie