Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 2 nowych produktów rozliczeniowych:

  • MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego
  • MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
  • MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub stawów krzyżowo-biodrowych bez wzmocnienia kontrastowego
  • MR: badanie jednego odcinka kręgosłupa lub stawów krzyżowo-biodrowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ dla rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.*

    * NA DZIEŃ WYDANIA OBWIESZCZENIA ŚREDNIA WARTOŚĆ PUNKTU ROZLICZENIOWEGO WYNOSIŁA 9,05 ZŁ.

    pdfObwieszczenie