Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2020
30.03.2020
Dostawa oprogramowania biurowego: 1/2020
1. ogłoszenie nr 527879-N-2020 - dodano: 30.03.2020 r.
2. SIWZ 1/2020 - dodano: 30.03.2020 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty - dodano: 30.03.2020 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy - dodano: 30.03.2020 r.
5. Załącznik nr 3 do SIWZ – podwykonawcy - dodano: 30.03.2020 r.
6. Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ - dodano: 30.03.2020 r.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wstępne oświadczenie - dodano: 30.03.2020 r.
8. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz zamówień - dodano: 30.03.2020 r.
9. Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy - dodano: 30.03.2020 r.
10. Załącznik nr 8 do SIWZ – grupa kapitałowa - dodano: 30.03.2020 r.
11. Ogłoszenie o zmianie nr 540058731-N-2020 - dodano: 02.04.2020 r.
12. SIWZ 1/2020 – zaktualizowany - dodano: 02.04.2020 r.
13. Wyjaśnienia_treści_SIWZ_i_zmiana_terminu_składania_ofert_1_2020 - dodano: 02.04.2020 r.
12. SIWZ 1/2020 – zaktualizowany - dodano: 02.04.2020 r.
13. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję online - dodano: 03.04.2020 r.
14. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 08.04.2020 r.
15. Informacja o wyborze oferty - dodano: 21.04.2020 r.
06.04.2020
08.04.2020