Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
05/2020
03.08.2020
Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny technologii Medycznych i taryfikacji ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących.
1. Ogłoszenie_138o_świadczenie_usługi_zajęć_sportowo-rekreacyjnych - dodano: 03.08.2020 r.
2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPZ - dodano: 03.08.2020 r.
3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia formularz - dodano: 03.08.2020 r.
4. Załącznik nr 3 do formularza oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - dodano: 03.08.2020 r.
5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy - dodano: 03.08.2020 r.
6. Załącznik nr 5 do ogłoszenia wykaz usług - dodano: 03.08.2020 r.
7. Załącznik nr 6 do ogłoszenia grupa kapitałowa - dodano: 03.08.2020 r.
8. Załącznik nr 7 do ogłoszenia oświadczenie o braku powiązań osobowych- dodano: 03.08.2020 r.
9. Załącznik nr 8 do ogłoszenia ID postępowania - dodano: 03.08.2020 r.
10. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9bacf4ed-e01a-4b98-8acb-df0b11ca6865 - dodano: 03.08.2020 r
11. Wyjaśnienia treści ogłoszenia - dodano: 07.08.2020 r.
12. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję - dodano: 07.08.2020 r
13. Informacja o zmianie załącznika nr 2 do ogłoszenia tj. formularz oraz informacja o zmianie terminu składania ofert - dodano: 07.08.2020 r
14. Wyjaśnienia treści ogłoszenia oraz informacja o zmianie terminu składania ofert - dodano: 10.08.2020 r.
15. Załącznik nr 2 do ogłoszenia formularz ofertowy - dodano: 10.08.2020 r
16. Ogłoszenie 138o karty sportowe 5/2020 - dodano: 10.08.2020 r
17. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 17.08.2020 r.
18. Informacja o wyborze oferty - dodano: 20.08.2020 r..
19. Informacja o udzieleniu zamowienia - dodano: 15.09.2020 r.
10.08.2020
godz. 12:00

12.08.2020

godz. 12:00

17.08.2020
godz.12:00