Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
04/2020
04.08.2020
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1. Ogłoszenie nr 566484-N-2020 z dnia 2020-08-04 - dodano: 04.08.2020 r.
2. SIWZ 4/2020 - dodano: 04.08.2020 r.
3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - dodano: 04.08.2020 r.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ OPZ - dodano: 04.08.2020 r.
5. Załącznik do OPZ harmonogram wymiary powierzchnie - dodano: 04.08.2020 r.
6. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie z postępowania - dodano: 04.08.2020 r.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy - dodano: 04.08.2020 r.
8. Załącznik nr 4 i nr 10 do umowy - dodano: 04.08.2020 r.
9. Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz wykonanych zamówień - dodano: 04.08.2020 r.
10. Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp - dodano: 04.08.2020 r.
11. Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp - dodano: 04.08.2020 r.
12. Załącznik nr 8 do SIWZ oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem - dodano: 04.08.2020 r.
13. Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej - dodano: 04.08.2020 r
14. Załącznik nr 10 do SIWZ ID postępowania - dodano: 04.08.2020 r.
15. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ce799c82-6742-43a4-bfaa-0d538f71cc94 - dodano: 04.08.2020 r.
16. Wyjaśnienia do SIWZ - dodano: 10.08.2020 r.
17. Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykluczenie z postępowania w wersji - dodano: 10.08.2020 r.
18. Informacja o przeprowadzeniu otwarcia ofert poprzez transmisję - dodano: 10.08.2020 r.
19. Informacja z otwarcia ofert - dodano: 11.08.2020 r.
20. Informacja o wyborze oferty - dodano: 19.08.2020 r.
11.08.2020
godz. 12:00