Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
09/2020
28.12.2020
Realizacja badania ilościowego preferencji pacjentów – projekt KOMPAS
1.  Zapytanie ofertowe- dodano: 28.12.2020 r.
2.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - dodano: 28.12.2020 r.
3.  Załącznik nr 2 SOPZ - dodano: 28.12.2020 r.

31.12.2020
do godz.16:00