Wstępne konsultacje rynkowe

2021Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2021
26.01.2021

Wstępne Konsultacje Rynkowe – usługi telekomunikacyjne w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
1.  Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych - dodano: 26.01.2021 r.- dodano: 26.01.2021r.
2.  Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych - dodano: 26.01.2021 .
3.  Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych - dodano: 26.01.2021r.
4.  Zakończenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych. Protokół końcowy. - dodano: 11.03.2021r.

01.02.2021 r.
do godz.16:00
02/2021
19.04.2021

Wstępne Konsultacje Rynkowe – opracowanie i wyprodukowanie serii filmów edukacyjnych z zakresu realizowanych działań szkoleniowych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w ramach projektu POWER
1.  Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych- dodano: 19.04.2021 r.
2.  Wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych - dodano: 19.04.2021 r.
3.  Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych - dodano: 19.04.2021 r.
4.  Koncepcja filmów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu POWER - dodano: 19.04.2021 r.
5.  Zakończenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych. Protokół końcowy - dodano: 14.06.2021 r.

26.04.2021 r.
do godz.16:00