Zapytania ofertowe do 130 tys. zł

2023

Numer /
Data publikacji 
Treść
Termin składania wycen / ofert
26.01.2023 Zapytanie ofertowe na usługi programistyczne dot. projektu pn.: „przygotowanie i implementacja projektów informatycznych na urządzenia mobilne z wykorzystaniem technologii React Native”
 1. Zapytanie ofertowe na usługi programistyczne dot. projektu pn.: „przygotowanie i implementacja projektów informatycznych na urządzenia mobilne z wykorzystaniem technologii React Native” - dodano: 26.01.2023 r.
31.03.2023 r. do godz. 12:00. UWAGA oferty będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
27.01.2023 Zapytanie ofertowe na usługi dot. Wsparcia w zakresie archiwizacji oraz przygotowanie dokumentacji do archiwizacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 1. Zapytanie ofertowe na usługi dot. Wsparcia w zakresie archiwizacji oraz przygotowanie dokumentacji do archiwizacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - dodano: 27.01.2023 r.
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - dodano: 27.01.2023 r.
03.02.2023 r. do godz. 12:00
10.05.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług dot. implementacji, testów i wdrożenia aplikacji informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii backend i frontend
 1. Zapytanie ofertowe na usługi dot. Wsparcia w zakresie archiwizacji oraz przygotowanie dokumentacji do archiwizacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - dodano: 10.05.2023 r.
09.06.2023 r. do godz. 12:00
11.05.2023 Zapytanie ofertowe dot. Dostawy oraz montażu urządzeń do kontroli dostępu w lokalach Zespołu Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Krakowie przy ul. Plac na Groblach 5 oraz Dostawy oraz montażu systemu alarmowego w lokalach Zespołu Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Krakowie przy ul. Plac na Groblach 5.
 1. Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w Zamiejscowym Zespole Agencji w Krakowie - dodano: 11.05.2023 r.
 2. Załącznik nr 1 - Rzut budynku z lokalami - dodano: 11.05.2023 r.
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  - dodano: 11.05.2023 r.
22.05.2023 r.
17.08.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług analizy biznesowej i systemowej projektów informatycznych w formule hybrydowej.
 1. Świadczenie usług analizy biznesowej i systemowej projektów informatycznych w formule hybrydowej (usługi będą realizowane częściowo zdalnie, a częściowo w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami) - dodano: 17.08.2023 r.
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - dodano: 17.08.2023 r.
 3. Załącznik nr 2 - Kwestionariusz - dodano: 17.08.2023 r.
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązków ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia w 2023 roku - dodano: 17.08.2023 r.
 5. Załącznik nr 4 - Informacje_dla_celów_podatkowych.doc - dodano: 17.08.2023 r.
15.09.2023 r.
25.09.2023
Zapytanie ofertowe dot. aktualizacji BIP

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, zaprasza Wykonawców (firmy, osoby fizyczne a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług dot. aktualizacji strony: Biuletyn Informacji Publiczne https://bipold.aotm.gov.pl/
 1. Treść zapytania - dodano: 25.09.2023 r.
 2. Formularz ofertowy - dodano: 25.09.2023 r.


27.09.2023 r. do końca dnia

2022

Numer /
Data publikacji 
Treść
Termin składania wycen / ofert
27.04.2022 Dostawa i montaż przeszklonych ścian w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Krakowie

1. Dostawa i montaż przeszklonych ścian w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Krakowie - dodano: 27.04.2022 r.
2. Załącznik nr 1 _ Formularz ofertowy - dodano: 27.04.2022 r.
3. Załącznik nr 2 Propozycja zmian z wymiarami - dodano: 27.04.2022 r.
4. Załącznik nr 3 Rzut lokalu - dodano: 27.04.2022 r.
06.05.2022 r. do godz. 24:00.
03.08.2022 Wsparcie pracowników Działu Administracyjnego

1. Wsparcie pracowników Działu Administracyjnego - dodano: 03.08.2022 r.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - dodano: 03.08.2022 r.
3. Załącznik nr 2 - Informacje dla celów podatkowych.doc - dodano: 03.08.2022 r.
4. Załącznik nr 3 - Kwestionariusz do wypełnienia.doc - dodano: 03.08.2022 r.
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zleceniobiorcy.doc - dodano: 03.08.2022 r.
17.08.2022 r. do godz. 10:00.

2021

Numer /
Data publikacji 
Treść
Termin składania wycen / ofert
15.01.2021 Świadczenie usług związanych z całorocznym wparciem przy pracach graficznych, wynikających z zadań realizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
1. Świadczenie usług związanych z całorocznym wparciem przy pracach graficznych, wynikających z zadań realizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - dodano: 15.01.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. - dodano: 15.01.2021 r.
20.01.2021 r. godz. 16:00
22.02.2021 Tłumaczenie tekstów w specjalistycznym języku medycznym z j. polskiego na j. angielski
1. Tłumaczenie tekstów w specjalistycznym języku medycznym z j. polskiego na j. angielski - dodano: 22.02.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. - dodano: 22.02.2021 r.
25.02.2021 r. godz. 14:00
16.08.2021 Świadczenie usług prawnych

1. Zaproszenie do skadania ofert - dodano: 16.08.2021 r.
24.08.2021 r.
22.10.2021 Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r.

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r. - dodano: 22.10.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - dodano: 22.10.2021 r.
29.10.2021 r. godz. 16:00
01.12.2021 Sekretarz redakcji anglojęzycznego czasopisma medycznego

1. Sekretarz redakcji anglojęzycznego czasopisma medycznego - dodano: 01.12.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dodano: 01.12.2021 r.
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz dotyczący jakości czasopisma - dodano: 01.12.2021 r.
10.12.2021 r. godz. 12:00
21.12.2021 Sekretarz redakcji anglojęzycznego czasopisma medycznego

1. Sekretarz redakcji anglojęzycznego czasopisma medycznego - dodano: 21.12.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - dodano: 21.12.2021 r.
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz dotyczący jakości czasopisma - dodano: 21.12.2021 r.
29.12.2021 r. godz. 12:00