Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tetmodis 25 mg x 112 tabl. we wskazaniu: hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust 1 (ust.ref.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-163/KKU/12; 2439; 17.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 041/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 041/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 041/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 041/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 82/2012 do zlecenia 041/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 72/2012 do zlecenia 041/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie choroby Gaucher'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-491/LP/12; 18.12.2012


Zlecenie dotyczy:

oceny zakresu programu lekowego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 19/2013 do zlecenia 132/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 5+10 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936809
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 5+5 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936779
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 10+5 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936854
Egiramlon, Ramiprilum+Amlodipinum, kapsułki twarde, 10+10 mg, 30 kapsułek, EAN 5909990936885

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-5/JA/12; 13.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 131/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 131/2012
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 131/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4350-06-2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Egiramlon (ramipryl + amlodypina) we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Przemysław Holko,
Centrum HTA,
(2013.02.19)

pdf 01

pdf 01

2.

Iwona Gradowska-Olszewska
EGIS Polska Sp. z o.o.
(2013.02.20)

pdf 01

pdf 01

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 41/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 42/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 43/2013 do zlecenia 131/2012
pdf 01SRP 43/2013 do zlecenia 131/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 27/2013 do zlecenia 131/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Objęcie refundacją w zakresie wskazań określonych kodami ICD-10 od F21 do F29 leków przeciwpsychotycznych II generacji, które obecnie refundowane są w zakresie wskazań objętych refundcją wyłącznie we wskazaniu schizofrenia ICD-10 F20

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust 3

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13099-121/BRB/12; 13.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 21/2013 do zlecenia 130/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 250 mg, 50 tabletek, EAN 5909990935956;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 500 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936052;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 750 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936151;
Vetira, Levetiracetamum, tabl.powl., 1000 mg, 50 tabletek, EAN 5909990936250

Postępowanie umorzone pismem MZ z dnia 3.01.2013 znak pisma: MZ-PLR-460-14222-6/JA/12

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-4/JA/12; 06.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ambrisentan i bosentan

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust.3 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-90/BRB/12; 28.11.2012.

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 267/2012 do zlecenia 128/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daivobet, Calcipotriolum+Betamethasonum, żel, 50+0,5 mcg+mg/mg, 30 g EAN 5909990948376
Daivobet, Calcipotriolum+Betamethasonum,  żel, 50+0,5 mcg+mg/mg, 60 g EAN 5909990948383


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-3/JA/12; 29.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 127/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 127/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 127/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 127/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 127/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 127/2012
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 127/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 127/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4350-04-2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Daivobet (kalcypotriol + betametazon), żel we wskazaniu: miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych, miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy.

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Małgorzata Domżał-Bocheńska, Kierownik ds. Regulatorowych i Bezpieczeństwa Leków, LEO Pharma Sp. z o.o. (2012-02-13)

pdf 01

• Dot. uwagi do AWA str. 29: Komentarz Wnioskodawcy stanowi podtrzymanie stanowiska zaprezentowanego w analizie weryfikacyjnej Agencji.
• Dot. uwagi do AWA str. 58 pkt. 6: Uwaga zasadna w zakresie kryterium selekcji badań do przeglądu dotyczącego oceny skuteczności terapii systemowej.
• Dot. uwagi do AWA str. 61 pkt. 4.6; str. 83 Uwagi dodatkowe: brak spełnienia wymogu formalnego dla niniejszego wniosku pozostaje faktem. Ponadto, nie przedstawiono dowodów na równoważną efektywność dla obydwu preparatów, jak również nie przedstawiono kalkulacji wskazujące na mniejszy koszt terapii związanej ze stosowanie preparatu w żelu.
• Dot. uwagi do AWA str. 65 pkt. 1: Podtrzymane zostaje stanowisko zaprezentowane w analizie weryfikacyjnej Agencji. Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż w przypadku ocenianego wniosku w dalszym ciągu zachodzą okoliczności § 6. ust. 3 Rozporządzenia MZ ws. minimalnych wymagań.
• Dot. uwagi do AWA str. 66 pkt. 4: Podtrzymane zostaje stanowisko zaprezentowane w analizie weryfikacyjnej Agencji. Ponadto, wnioskodawca zakłada, iż nie uwzględnienie przejęcia udziału w rynku silnych steroidów może spowodować oszczędności, których nie uwzględniono w BIA. Należy zwrócić uwagę, iż koszty terapii preparatem Daivobet® żel przewyższają koszty terapii z udziałem silnych steroidów (klobetazol/hydrokortyzol). Zakładając częściowe przejęcie udziału w rynku silnych steroidów przez Daivobet® żel, jest wielce prawdopodobne, że spowoduje to zwiększenie wydatków inkrementalnych - przeciwnie do stwierdzeń stawianych w przedstawionych uwagach do AWA. Należy zwrócić uwagę, iż w chwili obecnej istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pacjenci, którzy kwalifikowaliby się do terapii preparatem Daivobet® żel, są leczeni z udziałem preparatów silnych steroidów finansowanych ze środków publicznych, tak jak to zakładano w analizie ekonomicznej przedstawionej przez wnioskodawcę. W związku z powyższym wykluczenie założenia BIA dot. przejęcia udziału w rynku silnych steroidów stanowi istotne ograniczenie i niewyjaśnioną niekonsekwencję względem założeń przedstawionych w analizie ekonomicznej (zakładana alternatywna terapia dla preparatu Daivobet® żel to silny steroid).


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 39/2013 do zlecenia 127/2012
pdf 01SRP 40/2013 do zlecenia 127/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 26/2013 do zlecenia 127/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie ewerolimusu w leczeniu zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych, bez ekspresji HER2/neu, w skojarzeniu z eksemestanem u kobiet po menopauzie bez objawowego zajęcia narządów wewnętrznych, po wystąpieniu wznowy lub progresji po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLE-460-12525-312/KKU/13 z dnia 7.01.2013 r.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie bewacyzumabu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC, IV wg klasyfikacji FIGO) rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLA-460-15020-387/ISU/13 z dnia 7.01.2013 r.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie pazopanibu w leczeniu dorosłych pacjentów z określonymi podtypami zaawansowanego mięsaka tkanek (STS) (zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego), którzy wcześniej otrzymali chemioterapię w leczeniu choroby rozsianej lub u których nastąpiła progresja choroby w ciągu 12 miesięcy od leczenia neoadjuwantowego i (lub) adjuwantowego

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLA-460-15020-401/ISU/13 z dnia 11.01.2013 r.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


go to zlecenie