Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi [GvHD] opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej [ECP]

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-28533-7/JC/12; 4826; 21.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 94/2013 do zlecenia 094/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 71/2013 do zlecenia 094/2012


go to zlecenie