Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna

Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 31 c.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-ZP-Z-078-23217-4/MF/12; 5023; 2.10.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 92/2012 do zlecenia 095/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 80/2012 do zlecenia 095/2012


go to zlecenie