Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trisenox (arsenicum trioxidum); koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 amp. po 10 ml;
EAN 5909990016433

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 35 ust. 1 ust. ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-43/JM/12; 03.10.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 096/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 096/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 090/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 096/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 136/2012 do zlecenia 096/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 126/2012 do zlecenia 096/2012


go to zlecenie