Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 250 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945139
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 500 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945221
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 750 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945306
Levetiracetam GSK (levetiracetam); tabletki powlekane; 1000 mg; 50 tab.; kod EAN 5909990945405
we wskazaniu: leczenie padaczki w I rzucie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-44/JM/12; 10.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

pprzygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 097/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna - aneks do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 097/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 097/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 097/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 7/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 8/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 9/2013 do zlecenia 097/2012
pdf 01SRP 10/2013 do zlecenia 097/2012


go to zlecenie