Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 25 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990354818
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 50 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990346219
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 100 mg; 30 tab. kod EAN: 5909990346318
Lamitrin (lamotriginum); tabletki; 100 mg; 60 tab. kod EAN: 5909990346325
we wskazaniu: leczenie padaczki w I rzucie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16321-45/JM/12; 10.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 098/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 098/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 098/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 098/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 11/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 12/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 13/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 14/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 15/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 16/2013 do zlecenia 098/2012
pdf 01SRP 17/2013 do zlecenia 098/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 6/2013 do zlecenia 098/2012


go to zlecenie