Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, świadczenia wysokospecjalistcznego; mechaniczne wspomaganie serca pompami implantowalnymi najnowszej generacji" identyfikowanymi procedurami wysokospecjalistycznymi: 13.1 do 13. 5

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-P-TSZ-444-11123-44/MD/12; 11.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania ponownej rekomendacji w zakresie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego 


go to zlecenie